Perimetr

Perimetr

Ochrana perimetru

Zabezpečení perimetru slouží jako primární ochrana pro důležité zařízení, jako jsou fotovoltaické elektrárny, vojenské prostory, letiště a podobné velmi chráněné objekty. Ostraha obvodu pozemku patří k náročnějším na instalaci a především velmi záleží na kvalitě instalace.

Ochrana perimetru se dá realizovat několika způsoby:

  • detekční kabel v plotě
  • infra bariéry
  • speciální kametové systémy
  • mikrovlnné bariéry


 

Detekční kabel v plotě

Ochrana plotu pomocí detekčního kabelu spočívá v tom, že do pletiva plotu se natáhne detekční kabel. Ten pak detekuje pohyb plotu. Pokud se někdo pokusí plot přelézt, přestřihnout pletivo nebo jinak narušit, je okamžitě vyvolán alarm. Jako rozšíření lze instalovat také meteostanici, která velmi omezí falešné poplachy, které mohou vznikat při velkém větru.


 

Infra bariéry

Infra bariéry fungují na principu paprsku, který se nemsí přerušit. Je vysílán z vysílače do přijímače a pokud je paprsek přerušen, je vyhlášen poplach. Nevýhodou je, že infra beriéra snímá na výšku pouze cca 30 cm. Pro účinné hlídání perimetru je tak nutno instalovat dvě bariéry nad sebou. tím se samozřejmě zvyšuje cena. Také je zapotřebí si dát pozor na kvalitní vysílače a přijímače, protože mlha, hustý déšť je největší nepřítel infra bariér.


 

Kamerové systémy

Speciální kamerové systémy, které vyhodnocují pohyb osob a dokáži detekovat překonání plotu, pohyb v zakázané oblasti a podobně. Jedná se o specializované vyhodnocovací jednotky, ke kterým se připojí standardní kamery. Tyto kamerové systémy lze použít společně se standardním záznamovým zařízením. Pro minimalizování falešných poplachů je vhodné instalovat také inftra přísvity pro dokonalé osvětlené scény také v noci.


 

Mikrovlnné bariéry

Mikrovlnné bariéry fungují na podobném principu, jako infra brány. Vysílač a příjamč vytvoří pole, které pokud je narušeno, tak vyvolá poplach. Systém je odolnější proti počasí a zároveň tvar detekčního pole je vhodnější, než v případě infra bariér.Obecně lze říci, že kamerové systémy jsou vhodné pro doplnění pro ochranu perimetru. Pokud jsou kamery připojené na pult centrální ochrany, pak výjezdová jednotka může jednoduše Váš majetek kontrolovat aniž by zbytečně jezdila na místo kvůli falešným poplachům.